Ochrona danych

Podczas korzystania z naszej witryny internetowej gromadzimy dane w ramach realizacji umowy. Przestrzegamy przy tym przepisów federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych. Bez zgody użytkownika będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane istniejące i użytkowe tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane do realizacji umowy oraz wykonania i rozliczenia usług telekomunikacyjnych.

Po udostępnieniu nam danych osobowych będziemy je wykorzystywać wyłącznie do realizacji naszych świadczeń wynikających z umowy oraz do obsługi klienta i odpowiadania na zapytania. Dane niezbędne do realizacji transakcji będą zapisywane

Odpowiedzi na wszystkie pytania są dobrowolne i bez zgody użytkownika nie będziemy wykorzystywać danych do celów reklamy, badań rynku i opinii.

Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W tej witrynie stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej w celu tworzenia raportów o czynnościach w witrynie dla jej operatora i w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu. Google przekaże te informacje w razie potrzeby podmiotom zewnętrznym, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa i o ile podmiot trzeci będzie przetwarzać te dane na zlecenie Google. Google nigdy nie będzie łączyć adresu IP z innymi danymi zapisywanymi przez Google. Instalację plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takiej sytuacji nie będzie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych o nim danych przez Google w opisany wcześniej sposób i do wymienionego wyżej celu.

Polityka prywatności

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

1.    Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane odnoszące się do osoby, na przykład nazwisko, adres, adres e-mail, sposób korzystania.

2.    Administratorem na podst. art. 4 ust. 7 UE rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma Herbstreith & Fox GmbH & Co. KG, Turnstr. 37, 75305 Neuenbürg/Württ. Niemcy; w razie pytań dotyczących ochrony danych należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem datenschutz@herbstreith-fox.de.

3.    Po skontaktowaniu się z nami drogą mailową lub przez formularz kontaktowy przekazane dane (adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane, aby udzielić odpowiedzi na pytanie. Wygenerowane w związku z tym dane usuwamy, kiedy ich przechowywanie nie jest już koniecznie lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania.

4.    Jeżeli w przypadku poszczególnych funkcji naszej witryny korzystamy z wyznaczonych usługodawców lub chcemy wykorzystać dane do celów reklamowych, przekażemy taką szczegółową informację w szczegółach o poszczególnych procesach. Ustalamy przy tym również określone kryteria okresu przechowywania.

 5.   Częściowo podczas przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wyselekcjonowani i wyznaczeni, są związani naszymi instrukcjami oraz przeprowadzane są ich regularne kontrole.

§ 2 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

1.    W przypadku korzystania z witryny do celów tylko informacyjnych, czyli kiedy użytkownik się nie rejestruje lub nie przekazuje informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer. Podczas przeglądana naszej witryny gromadzimy poniższe dane, które są wymagane ze względów technicznych do wyświetlania naszej witryny oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 s. 1 lit.f. RODO):
•  adres IP,
•  data i godzina zapytania,
•  różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT),
•  treść żądania (konkretna strona),
•  status dostępu / kod statusu http,
•  ilość danych przesłanych za każdym razem,
•  witryna, z której przekazano żądanie,
•  przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs,
•  język i wersja oprogramowania przeglądarki.

2.    Oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z naszej witryny na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie do małe pliki tekstowe, zapisywane na twardym dysku przez stosowaną przeglądarkę w sposób przydzielony, przez które do miejsca ustawionego przez plik cookie (tutaj przez nas) przepływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby ogólnie ułatwić korzystanie z Internetu użytkownikom i zapewnić większą wydajność.

3.    Stosowanie plików cookie:

a)    W tej witrynie zastosowano poniższe rodzaje plików cookie, których zakres i sposób działania został objaśniony poniżej:
– przejściowe pliki cookie (patrz b)
– stałe pliki cookie (patrz c)

b)    Przejściowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tak zwany identyfikator sesyjny, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki ze wspólnej sesji. W ten sposób można ponownie rozpoznać komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c)    Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po wyznaczony czasie, który może być jednak różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

d)    Ustawienia przeglądarki można skonfigurować odpowiednio do swoich potrzeb i odrzucić na przykład przyjmowanie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że ewentualnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

§ 3 Prawa

1.    Użytkownik ma wobec nas poniższe prawa dotyczące poszczególnych danych osobowych:
•    prawo do informacji,
•    prawo do skorygowania lub usunięcia,
•    prawdo do ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do odmowy przetwarzania,
•    prawo do przekazywania danych.

2.    Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia zażalenia w sprawie przetwarzania jego danych osobowych przez nas w organie nadzoru ochrony danych.

§ 4 Stosowanie Google Analytics

1.    W tej witrynie stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania animizowania IP w tej witrynie adres IP jest natomiast skracany wcześniej przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach, które podpisały umowę o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej w celu tworzenia raportów o czynnościach w witrynie dla jej operatora i w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz internetu dla operatora witryny.

2.    Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostaje powiązane z innymi danymi firmy Google.

3.    Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takiej sytuacji nie będzie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić rejestrowanie danych pobranych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.    W tej witrynie wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są przetwarzane w postaci skróconej, co wyklucza powiązanie z konkretną osobą. Jeżeli zgromadzone dane można powiązać z osobą, zostaje to również natychmiast uniemożliwione, a dane osobowe zostają wówczas niezwłocznie usunięte.

5.    Korzystamy z Google Analytics do analizowania korzystania z naszej witryny i jej regularnego usprawniania. Na podstawie uzyskanych statystyk jesteśmy w stanie usprawnić naszą ofertę i zapewnić, aby była ciekawsza dla użytkownika. W wyjątkowych sytuacjach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podlega zasadom EU-US Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit.f. RODO.

6.    Informacje o podmiocie zewnętrznym: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie oraz polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Rejestrowanie danych przez Google Analytics można uniemożliwić, klikając poniższe łącze. Ustawiony zostaje plik cookie opt-out, który uniemożliwia rejestrowanie danych podczas kolejnych wizyt w tej witrynie:

Aby usunąć pliki cookie, należy ponownie kliknąć łącze.